Website Đại Sứ quán các nước tại Việt Nam

Đại sứ quán Ý tại Việt Nam
http://www.embitalyvietnam.org
Đại sứ quán Ý tại Việt Nam

Đại sứ quán Đức Hà nội
http://www.germanembhanoi.org.vn
Đại sứ quán Đức Hà nội

Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam
http://www.embargenting.org.vn
Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Australia tại Việt Nam
http://www.ausinvn.com
Trang web của ĐSQ Úc tại Việt Nam

Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam
http://www.netherlands-embassy.org.vn
Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam
http://usembassy.state.gov/posts/vnn/wwwhhomevn.html
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
http://www.ambafrance-vn.org
Đây là trang thông tin của ĐSQ Pháp tại Viêt Nam

Đại Sứ Quán vương quốc Đan Mạch
http://www.dk-vn.dk
ĐSQ Hoàng Gia Đan Mạch

Đại sứ quán vương quốc Anh tại Việt Nam
http://www.uk-vietnam.org
Đại sứ quán vương quốc Anh tại Việt Nam

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ
http://www.vietnamembassy-usa.org
Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

Phòng thương mại Liên minh Châu Âu tại Việt Nam
http://www.eurochamvn.org
Phòng thương mại Liên minh Châu Âu tại Việt Nam

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco
http://www.vietnamconsubate-sf.org
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco

Đại sứ quán Hàn Quốc
http://www.hanquoc-emb.net

Đại sứ quán Nhật Bản
http://www.jicavietnam.org.vn

Đại sứ quán Thụy Điển
http://www.hanoi.embassy.ud.se


No comments:

Post a Comment