Skip to main content

Cách tính giờ trong 1 ngày dựa vào 12 con giáp

Câu hỏi: Cách tính giờ trong 1 ngày dựa vào 12 con giáp, một ngày có mấy canh, một ngày có mấy khắc,


Trả lời: Thuở xa xưa, những bậc tiền nhân thường dùng tức 12 con Giáp (Thập Nhị Địa Chi ) để gọi cho Năm, Tháng, Ngày, Giờ. Số 12 con Giáp tức 12 con vật tượng trưng đó được sắp theo thứ tự như sau : Tý (Chuột), Sửu (Trâu), Dần (Cọp), Mão hay Mẹo (Mèo), Thìn (Rồng), Tỵ (Rắn), Ngọ (Ngựa), Mùi (Dê), Thân (Khỉ), Dậu (Gà), Tuất (Chó) và Hợi (Heo).

Ngoài ra, phương cách dùng để tính các tháng theo con Giáp thì : GIÊNG (Dần = Cọp), HAI (Mão hay Mẹo = Mèo, BA (Thìn = Rồng), TƯ (Tỵ = Rắn), NĂM (Ngọ = Ngựa), SÁU (Mùi = Dê), BẢY (Thân = Khỉ), TÁM (Dậu = Gà), CHÍN (Tuất = Chó), Mười ( Hợi = Heo), Mười Một (Tý = Chuột) và Chạp (Sửu =Trâu).

Một ngày 24h giờ quy định là Đêm Năm Canh, Ngày Sáu Khắc

Được biết, niên lịch cổ truyền Á Đông đã xuất hiện từ đời Hoàng Đế bên Tàu, 2637 trước Thiên Chúa năm 61.

Bảng giờ trong 1 ngày dựa vào 12 con giáp.
 • Giờ Tý: Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng
 • Giờ Ngọ: Từ 11 giờ đến 13 giờ trưa
 • Giờ Sửu: Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng
 • Giờ Mùi: Từ 13 giờ đến15 giờ xế trưa
 • Giờ Dần: Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng
 • Giờ Thân: Từ 15 giờ đến 17 giờ chiều
 • Giờ Mão: Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng
 • Giờ Dậu: Từ 17 giờ đến 19 giờ tối
 • Giờ Thìn: Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng
 • Giờ Tuất: Từ 19 giờ đến 21 giờ tối
 • Giờ Tỵ: Từ 9 giờ đến 11 giờ sáng
 • Giờ Hợi: Từ 21 giờ đến 23 giờ khuya
Một ngày sẽ có 5 canh
 • Canh 1: Từ 19 giờ đến 21 giờ tức giờ Tuất
 • Canh 2: Từ 21 giờ đến 23 giờ khuya tức giờ Hợi
 • Canh 3: Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng tức giờ Tý
 • Canh 4: Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng tức giờ Sửu
 • Canh 5: Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng tức giờ Dần

Do vậy, nếu chúng ta đem so sánh Canh với giờ, thì có hai giờ bằng một Canh và nếu đem so sánh bảng Giờ trong một ngày của 12 con Giáp ở trước sẽ thấy đúng.

Mỗi ban ngày dài 14 giờ, đươc chia cho 6 khắc như bảng sau đây :
 • Khắc 1: Từ 5 giờ đến 7 giờ 20 sáng
 • Khắc 2: Từ 7 giờ 20 đến 9 giờ 40 sáng
 • Khắc 3: Từ 9 giờ 40 đến12 giờ trưa
 • Khắc 4: Từ 12 giờ đến 14 giờ 20 xế trưa
 • Khắc 5: Từ 14 giờ 20 đến16 giờ 40 chiều
 • Khắc 6: Từ 16 giờ 40 đến 19 giờ tối
Tìm kiếm thêm: Giờ tý là mấy giờ, giờ sửu là mấy giờ, giờ dần là mấy giờ, giờ mão là mấy, giờ  thìn là mấy giờ, giờ tỵ là mấy giờ, giờ ngọ là mấy giờ, giờ mùi là mấy giờ, giờ thân là mấy giờ, giờ dậu là mấy giờ, giờ tuất là mấy giờ ,giờ hợi là mấy giờ, canh 1 là mấy giờ, canh 2 là mấy giờ, canh 3 là mấy giờ, canh 4 là mấy giờ, canh 5 là mấy giờ, khắc 1 là mấy giờ, khắc 2 là mấy giờ, khắc 3 là mấy giờ, khắc 4 là mấy giờ, khắc 5 là mấy giờ, khắc 6 là mấy giờ, cách tính giờ theo các cụ ngày xưa, cách tính giờ theo 12 con giáp, cách tính giờ trong ngày theo 12 con giáp, cách tính các giờ trong ngày, cách tính tuổi theo 12 con giáp, tính cách 12 con giáp nhân mã, cách tính ngày theo 12 con giáp, giờ thìn là từ mấy giờ đến mấy giờ giờ tý canh ba giờ tý canh 3 giờ tý canh ba karaoke giờ tý là gì giờ tý ngày tý tháng tý năm tý giờ tỵ thuộc hành gì giờ tý giờ tý canh ba anh lại vắng nhà giờ tý bắt đầu từ giờ tý bắt đầu giờ bính tý giờ tý canh ba như quỳnh giờ tý canh ba vân sơn giờ tý canh ba hương lan giờ tý canh ba phi nhung giờ tý canh ba beat giờ tý canh ba là mấy giờ giờ tý canh ba nguyên vũ giờ tý sửu dần mão giờ tý ngọ mẹo dậu giờ tý ngọ mão dậu tuổi tý giờ dần đẻ giờ tý giờ tý giờ sửu giờ giáp tý giờ tý la may gio giờ tý thuộc hành gì giờ tý là giờ nào giữa giờ tý giờ tý ngọ giờ tý là canh mấy giờ tý là mấy h nửa đêm giờ tý hiện hình khung giờ tý giờ tý là mấy giờ giờ tý canh ba lyrics giờ tý canh ba la may gio giờ tý mấy giờ giờ mậu tý giờ tý canh ba mạnh quỳnh như quỳnh giờ tý canh ba mp3 giờ tý canh ba mạnh quỳnh giờ nhâm tý giờ tý trong ngày giờ tý canh 3 như quỳnh giờ tý sửu cách tính giờ tý sửu dần mão giờ tý canh ba song ngọc sinh giờ tý giờ tý canh 3 vân sơn sinh giờ tý tính ngày nào giờ tý từ giờ tý sửu thìn tỵ ngọ nửa đêm giờ tí trống canh ba giờ xuất hành tuổi tý ù tai trái giờ tý giờ tý trong tử vi xem giờ tý sửu xem giờ tý xem giờ tý là mấy giờ cách xem giờ tý sửu giờ ngọ là mấy giờ giờ ngọ 3 khắc giờ ngọ ba khắc giờ ngọc đường là gì giờ ngọ 3 khắc là mấy giờ giờ ngọ là mấy h giờ ngọ ba khắc là mấy giờ giờ ngọ là khoảng mấy giờ giờ ngọ thuộc hành gì giờ ngọ ù tai trái giờ ngọ giờ ngọ máy mắt trái ăn giờ ngọ ăn trước giờ ngọ giờ ngọ bắt đầu từ mấy giờ giờ chính ngọ giờ canh ngọ xem giờ chính ngọ tra giờ chính ngọ cách tính giờ chính ngọ chết giờ ngọ giờ sinh năm canh ngọ cách tra giờ chính ngọ giờ chính ngọ hồ ngọc đức tuổi ngọ giờ dần giờ tý ngọ mẹo dậu giờ tý ngọ mão dậu giờ cúng tết đoan ngọ đẻ giờ ngọ đầu giờ ngọ giờ ngọ là gì giờ ngọ giờ mùi giờ sinh giáp ngọ giờ ngọ là giờ nào giờ sinh năm giáp ngọ giàu giờ ngọ giờ ngọ là khoảng thời gian nào trong ngày giờ tàu tết giáp ngọ giờ tốt năm giáp ngọ giờ ngọ ngày ngọ tháng ngọ năm ngọ giàu giờ ngọ khó giàu giờ ngọ khó giờ mùi giàu giờ ngọ khó giờ gì giàu giờ ngọ khó giờ thân đầu giờ ngọ khó giờ khung giờ ngọ giờ ngọ là giờ ngọ là sao giờ ngọ mùi giờ ngọ la may gio giờ ngọ từ mấy giờ mất giờ ngọ giờ nhâm ngọ giờ ngọ trong ngày giờ sinh năm ngọ giờ xuất hành năm ngọ giờ ngọ ù tai phải tướng ngọ giờ ra sao phạm quý ngọ giờ ra sao sinh giờ ngọ giờ ngọ từ mấy giờ đến mấy giờ giờ ngọ tam khắc giờ ngọ từ giờ tý ngọ ù tai giờ ngọ ù tai phải vào giờ ngọ ý nghĩa của giờ ngọ 1 giờ vàng ngọc giờ xuất hành giáp ngọ 2014 giờ tốt tết giáp ngọ 2014 8 giờ vàng ngọc game 8 giờ vàng ngọc 2 game 8 giờ vàng ngọc giờ sửu mão mùi thân giờ tý sửu dần mão sinh giờ sửu giờ tý sửu giờ tốt sửu thìn tỵ mùi tuất người sinh giờ sửu sinh đầu giờ sửu giờ sửu là giờ gì cách tính giờ sửu tuổi thân giờ sửu giờ sửu giờ sửu là mấy giờ đẻ giờ sửu giờ sửu la may gio giờ sửu mão mùi thân là mấy giờ giờ sửu là mấy h giờ sửu mùi là mấy giờ giờ sửu là giờ nào giờ sửu từ mấy giờ đến mấy giờ giờ sửu thìn tỵ mùi tuất cách tính giờ tý sửu giờ xuất hành tuổi sửu ù tai trái giờ sửu ù tai phải giờ sửu giờ mùi là mấy giờ giờ mùi là mấy h giờ mùi là từ mấy giờ đến mấy giờ giờ mùi ngày mùi tháng mùi năm mùi giờ mùi thuộc hành gì giờ mùi máy mắt trái giờ mùi ù tai phải sinh giờ mùi giờ tỵ mùi tuất hợi đầu giờ mùi giờ mùi giờ mùi từ mấy giờ giờ mùi trong ngày tuổi mùi giờ dần giờ mão ngọ mùi dậu đẻ giờ mùi giờ mùi la may gio giờ mùi bắt đầu từ mấy giờ máy mắt giờ mùi ù tai giờ mùi giờ sửu mão mùi thân giờ ngọ mùi giờ mùi là giờ nào giờ dần năm mùi giờ sinh năm mùi giờ sửu mùi giờ mùi từ mấy giờ đến mấy giờ giờ tốt tỵ mùi tuất hợi giờ hợp tuổi mùi giờ hợp với tuổi mùi ù tai phải giờ mùi giờ dần là từ mấy giờ giờ dần năm 2016 giờ dần là giờ nào giờ dần thuộc mệnh gì giờ dần ngày dần tháng dần năm dần giờ dần là giờ nào trong ngày giờ dần giờ dần năm thân giờ dần bắt đầu từ mấy giờ giờ canh dần sinh vào giờ dần có sướng không đẻ giờ dần giờ giáp dần giờ dần mệnh gì giờ dần là giờ gì giữa giờ dần giờ dần năm mùi giờ dần mão giờ dần là mấy h khung giờ dần giờ dần là những giờ nào giờ dần mấy giờ giờ dần trong ngày sinh giờ dần năm ngọ giờ xuất hành tuổi dần năm 2015 giờ tý sửu dần mão tuổi dần giờ sinh sinh giờ dần sinh giờ dần năm thân sinh giờ dần tuổi thân giờ thân là mấy h giờ thân ta ngồi đây bốn bức tường phủ vây giờ thân thuộc hành gì giờ thân ta ở đây giờ thân dậu sinh giờ thân giờ học thân thiện xem giờ thân giữa giờ thân giờ tỵ thân dậu hợi giờ thân giờ thân là mấy giờ thân anh giờ hoang phế tình bạn thân giờ chẳng như xưa người ơi tuổi thân giờ dần tuổi nhâm thân giờ dần 23 giờ độc thân đẻ giờ thân thân em giờ hoang phế thân em giờ như lá khô giờ giáp thân giờ thân la may gio giờ thân là giờ gì giờ thân là giờ nào sinh vào giờ thân người sinh giờ thân giờ tốt tuổi thân hôm nay tuổi thân giờ mão giờ chiếu gương mặt thân quen giờ chiếu gương mặt thân quen 2014 giờ chiếu gương mặt thân quen nhí giờ sửu mão mùi thân giờ chiếu gương mặt thân quen 2015 giờ thìn từ mấy giờ giờ dần năm thân tuổi thân giờ nào tốt nhâm thân giờ sinh giờ thân từ mấy giờ đến mấy giờ giờ anh chỉ trách thân anh với riêng anh giờ xuất hành tuổi thân ù tai giờ thân ù tai trái giờ thân ù tai phải giờ thân bao giờ thần y xuống núi giờ mão từ mấy giờ giờ mão thuộc hành gì giờ mão ù tai trái giờ mão ngọ mùi dậu sinh giờ mão giữa giờ mão sinh giờ mão dậu thân và thiên di đồng cung giờ dần mão sinh vào giờ mão tuổi thân giờ mão giờ mão là giờ nào đầu giờ mão giờ mão là gì giờ mão giờ mão từ giờ mão ngọ mùi dậu là mấy giờ giờ mão là mấy h giờ sửu mão mùi thân giờ tý ngọ mão dậu giờ xuất hành tuổi mão ù tai trái giờ mão ù tai phải giờ mão giờ dậu là mấy giờ giờ dậu từ mấy giờ giờ dậu là mấy h giờ dậu là giờ nào giờ dậu thuộc hành gì sinh giờ dậu giờ thân dậu xem giờ dậu sinh vào giờ dậu ù tai giờ dậu giờ dậu giờ dậu la may gio sinh cuối giờ dậu máy mắt giờ dậu giờ sinh quý dậu giờ thìn tỵ dậu hợi giờ tỵ thân dậu hợi sinh giờ mão dậu thân và thiên di đồng cung giờ tý ngọ mẹo dậu giờ tý ngọ mão dậu giờ tốt ngày dậu thắng tài dậu giờ ra sao tuổi dậu giờ sinh giờ xuất hành tuổi dậu ù tai trái giờ dậu ù tai phải vào giờ dậu giờ thìn từ mấy giờ giờ thìn thuộc hành gì giờ thìn là mấy h giờ thìn là mấy giờ giờ thìn là giờ nào giờ thìn từ mấy giờ đến mấy giờ giờ thìn ngày thìn tháng thìn năm thìn giờ thìn là giờ gì giờ thìn mùi tuất giờ thìn ù tai trái giờ thìn giờ thìn bắt đầu từ mấy giờ cung giờ thìn giờ thìn tỵ dậu hợi tuổi thìn giờ dần đầu giờ thìn giờ thìn mùi tuất là mấy giờ giờ thìn máy mắt trái giờ thìn tỵ giờ tuất thuộc hành gì giờ tuất ù tai phải sinh giờ tuất sinh cuối giờ tuất giờ tỵ mùi tuất hợi ù tai giờ tuất máy mắt giờ tuất giờ hợp tuổi tuất tuổi tuất giờ mão nháy mắt giờ tuất giờ tuất giờ tý giờ tý là giờ nào giờ tý là mấy h giờ tỵ là giờ gì giờ tỵ thuộc hành gì giờ tỵ mùi tuất hợi giờ tỵ hợi giờ tỵ thân dậu hợi sinh giờ tỵ xem giờ tỵ giờ hợi từ mấy giờ giờ hợi máy mắt trái sinh giờ hợi đầu giờ hợi giữa giờ hợi máy mắt giờ hợi ù tai giờ hợi giờ hợi là giờ gì sinh cuối giờ hợi tuổi hợi giờ hợi giờ hợi giờ hợi là mấy giờ giờ thìn tỵ dậu hợi giờ tỵ thân dậu hợi giờ hợi là giờ nào giờ hợi là từ mấy giờ đến mấy giờ sinh đầu giờ hợi giờ tỵ hợi giờ tỵ mùi tuất hợi ù tai trái giờ hợi một ngày có mấy canh giờ 1 ngày có mấy canh một ngày có mấy canh 1 ngày có mấy canh giờ những giờ trong ngày các cung giờ trong ngày các giờ tốt trong ngày các khung giờ trong ngày các giờ trong một ngày các giờ trong 1 ngày các giờ hoàng đạo trong ngày cách tính các giờ trong ngày các giờ trong ngày các giờ ăn trong ngày các giờ âm trong ngày các canh giờ trong một ngày xem các cung giờ trong ngày xem các giờ trong ngày các hàm ngày giờ trong excel các hàm ngày giờ trong sql các giờ đẹp trong ngày các múi giờ trong ngày giờ trong ngày theo 12 con giáp cách xem các giờ trong ngày cách tính giờ theo 12 con giap cách tính giờ bằng 12 con giáp cách tính giờ của 12 con giáp cách tính giờ sinh theo 12 con giáp cách tính ngày giờ theo 12 con giáp cách tính giờ 12 con giap cách tính giờ 12 con giáp cách tính giờ trong ngày theo 12 con giáp cách tính giờ theo 12 con giáp